หักเงินเท่าไหร่

 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง

  เงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่า ...

 • สรุป ลดเงินสมทบ ''ประกันสังคม'' เหลือ 2% ผู้ประกันตนมี ...

   · ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน) ปกติส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ลูกจ้าง ...

 • จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

   · เมื่อต้องการจัดหาเงินบริษัทแต่ละแห่งก็มีการกู้ยืมเงินใน ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส | กรมสรรพากร

  ประกาศกรมสรรพากร เร อง การห กภาษ เง นได ณ ท จ าย ตามมาตรา 3 เตรส แห งประมวลร ษฎากร ----- ตามท ได ม คำส งกรมสรรพากร ท ท.ป.4/2528 เร อง ส งให ผ จ ายเง นได พ งประเม น ...

 • เก็บภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่า ...

   · มีเงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ ถึงเสียภาษีดอกเบี้ย. ตามปกติคนที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน 20,000 บาท ถึงเกณฑ์โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จะต้องมีจำนวนเงินฝากในบัญชีตามนี้ ...

 • หมวดค่าลดหย่อนประกันสังคม | กรมสรรพากร

  "ร อยเร องลดหย อน ป ภาษ 2560" หมวดค าลดหย อนประก นส งคม 1. .ช อเร อง : ค สมรสไม ม เง นได แต เป นผ ประก นตนตามพระราชบ ญญ ต ประก นส งคม

 • เช็ค หักเงินสมทบ ''ประกันสังคม'' กุมภาพันธ์ 2564 …

   · เช็คอัตรา หักเงินสมทบ "ประกันสังคม" กุมภาพันธ์ 2564 เดือนนี้ ...

 • เราควรสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าไหร่ ...

  อย่างที่เรารู้กันว่าเราสามารถออมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบริษัท ได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท แล้วนอกจากเงิน "สะสม" ที่เราจ่ายเข้ากองทุน ...

 • สรุป ลดเงินสมทบ ''ประกันสังคม'' เหลือ 2% ผู้ประกันตนมี ...

   · ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน) ปกติส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2% ของค่าจ้าง ...

 • พนักงานประจำเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษี ...

   · พนักงานประจำเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษี. หลักในการพิจารณาว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ต้องหัก ให้ดูว่าพนักงาน ...

 • อะไรคือ กยศ หักเงินเดือน และวิธีดูหลักเกณณ์การหัก ...

  ต วช วยทางการเง นในช วงท กำล งศ กษาเล าเร ยนคงหน ไม พ นก เง น กยศ ช วยเส ยค าเทอม ม ค าครองช พไว ใช จ ายต อเด อน แต เม อม งานทำแน นอนว าต องผ อนจ ายหน กยศค น ...

 • เรื่องต้องรู้! เมื่อเงินถูกหักจากบัญชี? | [invalid] | …

  2.หักบัญชีค่าธรรมเนียม บัตร ATM ซึ่งในปัจจุบันนี้ ธนาคารมีการออกบัตรเดบิต (แบบปกติ) ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายปี 200 – 300 บาท/ปี นอกจากนี้บางธนาคารก็จะมีบัตรเดบิตและค่าประกันอุบัติเหตุ ...

 • TMB หักเงิน 250 คืออะไร? ทำไมหักเอง ไม่ให้โดน TMB …

   · สำหรับการที่โดน TMB หักเงิน 250 บาท ค่าบัตร ATM นี้ หากตรวจสอบกับธนาคารอื่นๆก็มีการหักค่าบัตร ATM เช่นกัน มีเช็คเรทค่าธรรมเนียม ...

 • ออมกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ดี?

   · ลองมาดูความต่างของปริมาณมั่งคั่งกัน สมมติท่านสามารถนำเงินไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน 9% ทบต้นต่อปี เป็นเวลา 30 …

 • ประกันสังคม เหลือเงินเท่าไร หลังหักเงินสมทบ 0.5% รวม …

   · ผ ประก นตนตามมาตรา 33 ในระบบ "ประก นส งคม" เป นกล มบ คคลท ไม จ ดอย ในเง อนไขมาตรการ "เราชนะ" ท จะได ร บเง น 7,000 บาท ร ฐบาลไม ได น งนอนใจ ส งให กระทรวงการคล ง เร ...

 • หักค่าใช้จ่ายตามจริง และ การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ...

   · การหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริง คือ การหักค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ผู้เสียภาษีมีหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ ...

 • ประกันสังคม เหลือเงินเท่าไร หลังหักเงินสมทบ 0.5% รวม …

   · เงินเดือน 15,000 (เงินเดือน) x 0.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 75 (จำนวนเเงินที่ถูก ...

 • วิธีคำนวณ ''เงินได้สุทธิ'' ก่อน ''ยื่นภาษี'' ปี62

   · ทั้งนี้ "เงินได้สุทธิ" หมายถึงเงินได้ที่แท้จริง ที่ถูกหักลบจากการคำนวณ "เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ".

 • หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน อย่างไร ก่อนจ่ายเงินเดือน

   · การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงานจะคิดตามอัตราก้าวหน้า โดยระบบ FlowAccount จะช่วยคำนวณให้อัตโนมัติ. เอกสารที่ ...

 • ไขคำตอบ ประกันสังคมต้องหักเดือนละเท่าไร ทำอะไรได้ ...

  อนและส งให กองท นประก นส งคม โดยการห กเง นน นจะค ดจากฐานเง นเด อนท ได ร บ เช น หากได ร บเง นเด อน 10,000 บาท ก จะถ กห ก 500 บาท สำหร บคนท ได ...

 • จ่ายเงินค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ …

   · หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง 1,000 บาท (999.99 บาทลงมา) ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะกฎหมายไม่บังคับ

 • กยศ. กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่จึงจะสามารถหัก ...

  กยศ. กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่จึงจะสามารถหักได้. ตามกฎหมายไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ แต่ระบุให้นายจ้างมีหน้าที่หักตามจำนวนที่กองทุนแจ้ง กรณีที่ลูกหนี้รายใดสามารถหักได้ ...

 • บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง หักภาษีได้ 2 …

   · - ห กค าใช จ าย 50% ของเง นได (แต ไม เก น 100,000 บาท) = 100,000 บาท - ห กค าลดหย อนส วนต ว 60,000 บาท - ห กค าประก นส งคม 5,850 บาท

 • NuuNeoI

   · 1) Federal Tax Income - เริ่มต้นจาก $100,000 กลม ๆ แล้วก็หักค่าใช้จ่ายพื้นฐานไปได้ $12,200 เหลือ $87,800 คราวนี้ก็จับเอาเข้าตารางขั้นบันได้เลย (ไม่ลง ...

 • กยศ. มีการคำนวนจำนวนเงินที่ต้องหักส่งอย่างไร ...

  กยศ. มีการคำนวนจำนวนเงินที่ต้องหักส่งอย่างไร. กยศ. มีการคำนวนจำนวนเงินที่ต้องหักส่งอย่างไร. กรณีเงื่อนไขชำระหนี้เป็นรายเดือน จำนวนเงินที่จะถูกหักในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเงิน ...

 • ออมกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ดี?

   · คนที่ทำงานราชการต้องเข้า กบข.ขั้นต่ำน่าจะถูกหักเงินไป 3%, คนที่ทำงานบริษัทเอกชนที่มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) น่าจะถูกหักเงินกันโดยเฉลี่ย 5% แต่สูงสุดที่จะออมในเครื่องมือ ...

 • เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย. 1.ต้องเป็นการจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ...

 • บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง หักภาษีได้ 2 …

   · นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เราสามารถบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐโดยตรงได้แล้ว เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงิน ...

 • ประกันสังคม จ่อหักเงินเดือนละ 1,000 บาท

   · นายอน นต ช ย อ ท ยพ ฒนาช พ เลขาธ การสำน กงานประก นส งคม () กล าวถ งการพ จารณาเก บเง นสมทบประก นส งคมส งส ด จากเด อนละ 750 บาท เป นเด อนละ 1,000 บาท ว า สปส.

 • สมัคร สคช.จะหักเงินเท่าไหร่

  อยากทราบรายละเอ ยดของสคช. ถ าจะสม ครจะห กเง นเท าไหร เเละห กอย างไรคะ เง นสคช.เก ยวข องก บการก เง นไหมคะ ถ าเก ยวเก ยวอย างไร ว ส ยท ศน : เป นสหกรณ ช นนำ ...

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักยังไง หักเท่าไหร่ …

   · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักเท่าไหร่. อย่างกรณีของลาซาด้ามีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินและค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินจะ ...

 • กยศ. …

  กยศ. กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่จึงจะสามารถหักได้. ตามกฎหมายไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ แต่ระบุให้นายจ้างมีหน้าที่หักตาม ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop